Beklager, ingen indlæg blev fundet

Fakta om vindmøller

  • En af de største vindmøller i Danmark måler 222 meter fra jordoverfladen til øverste vingespids. Det er er 5 gange højere end Rundetårn.
  • Hver vinge på denne mølle måler 80 meter. Det er det samme som længden på et IC3-togsæt med 5 vogne.
  • Vindmøllen kan generere elektricitet nok at dække 8000 husstandes gennemsnitlige, årlige elforbrug ifølge Vestas.
  • I 2018 genererede de danske vindmøller en samlet mængde strøm, der svarede til 41% af det danske strømforbrug.
  • Antallet af vindmøller er i støt stigning, men i september 2018 var der registreret i alt 6.221 danske vindmøller.

Kilde: Gasel.dk

Hvad er grøn omstilling?

  • Betegnelsen dækker under ét alle de aktiviteter, tiltag og ændringer der foretages for at begrænse følgerne af den globale opvarmning.
  • Den grønne omstilling har også som formål at forhindre yderligere problemer og udskyde de uundgåelige følger, som udledningen af drivhusgasser hidtil har forårsaget.
  • Den grønne omstilling omfatter både brancher, industrier og private forbrugere.
  • En af de vægtige tiltag indenfor grøn omstilling er omlægningen til grøn energi fra vedvarende energikilder. Herunder vindmøller.

Seneste indlæg