De danske havvindmølleparker leverer store mængder strøm til de danske el-forbrugere og der opføres løbende nye vindmølleparker på havet. Den nyeste er fra 2019 og de eksisterende udbygges stadig.

Årsagerne er mange. Først og fremmest er opstillingen af flere vindmøller en vigtig del af en proces med grøn omstilling. Danmark har i flere år indtaget førstepladsen, når det kommer til hvor mange procent af den samlede strømforsyning, der stammer fra vindmøller. I 2018 kom for eksempel hele 41% af strømmen fra vindmøller – og den førsteplads vil vi gerne forsvare.

Dernæst er placeringen af vindmøller på havet særligt gunstig, fordi vindforholdene her er optimale og stabile, hvormed produktionen af strøm bliver så konstant som muligt.

Havvindmøller kan desuden bygges meget større end vindmøller til brug på land, hvormed effekten alene af den grund bliver højere.

Sidst men ikke mindst generer havvindmøller ikke befolkningen og naturen på samme måde, som vindmøller på land i kystnære områder typiske gør det.

Oversigt over de danske havvindmølleparker

Men hvor ligger disse havvindmølleparker så?

Svaret er, at de er fordelt over hele landet.

Havvindmølleparker ved Vestkysten

Horns Rev II: 91 vindmøller

Horns Rev I: 80 vindmøller

Horns Rev III: 49 vindmøller

Rønland: 8 vindmøller

Nissum Bredning forsøgsmøller: 4 vindmøller

Havvindmølleparker i Kattegat

Anholt: 111 vindmøller

Tunø Knob 10 vindmøller

Frederikshavn: 3 vindmøller

Havvindmølleparker i Storebælt

Samsø: 10 vindmøller

Sprogø: 7 vindmøller

Havvindmølleparker i Østersøen

Rødsand II: 90 vindmøller

Nysted: 72 vindmøller

Havvindmølleparker i Øresund

Middelgrunden: 20 vindmøller

Avedøre Holme: 3 vindmøller

Udover de allerede eksisterende havvindmølleparker arbejdes der på at etablere endnu flere. Både i forlængelse af de allerede eksisterende og i andre egne af Danmark. Dermed kan endnu flere få strøm fra vindmøller.

For eksempel er der projekteret en havvindmøllepark i det sydlige Lillebælt, i Treå Møllebugt ud for Randers og på Kriegers Flak i Øresund midt mellem Trelleborg i Sverige og Sassnitz i Tyskland.

På besøg i de danske havvindmølleparker

Nogle af de store havvindmølleparker i Danmark kan ses fra kysten. I København er for eksempel vindmølleparken på Middelgrunden let at se fra kysten – og i klart vejr kan man fra Henne og Blåvand ved den jyske vestkyst også ane den store havvindmølleparker Horns Rev 1, 2 og 3.

Man kan dog komme endnu tættere på de kæmpe vindmøller på en såkaldt vindmøllesafari. Der findes både virksomheder, der har specialiseret sig i denne type dagsudflugter sammen med en velinformeret guide og danske energiselskaber, som selv arrangerer ture.