Vindmøller

Vindmøller er en af de vedvarende energiformer, som er i stadig vækst verden over. Det skyldes flere ting, men især at en vindmølle er i stand til at producere store mængder strøm, samtidig med at miljøbelastningen er meget mindre end ved traditionelle energiformer, som for eksempel kraftvarmeværk.

Hvor meget strøm en vindmølle konkret producerer afhænger af, hvor stor vindmøllen er. Mange af de store vindmøller er op til 150 meter høje og disse møller producerer naturligvis mere strøm, end en mindre privat husstandsvindmølle med en maksimal tilladt højde på 25 meter.

De største vindmøller er såkaldte havvindmøller, som er placeret på åbent hav. En vindmølle af denne type vil – når der er taget højde for naturligt forekommende udsving i vindforhold – kunne levere strøm til 1.000 husstandes i et år.

Hvor meget strøm de danske vindmøller producerer lige her og nu kan du altid se på Energinet.dk

Placering af de danske vindmøller

En vindmølles placering har afgørende betydning for, hvor meget strøm, den kan producere.

Det skyldes, at vindhastigheden har indvirkning på, hvor meget strøm der genereres – og den er højere i et åbent landskab end i et bakket eller bebygget område.  Samtidig er vinden er mest stabil ved kystområderne og på åbent hav.

En optimal opstilling af en vindmølle vil derfor være i kystnære områder eller i flade landskaber.

Strømproduktion og vindforhold

De danske vindmøllers produktion af strøm afhænger af vindforholdene. Jo mere det blæser, jo mere strøm vil der også typisk blive produceret. Den optimale vindstyrke for en vindmølle er 12-14 m/s. I Danmark blæser vinden oftest med en vindhastighed på 6-8 meter i sekundet.

Nogle gange står vindmøllerne dog helt stille.

Det skyldes, at der skal en vindstyrke på mindst 4 m/s til at trække en vindmølle og dermed sætte gang i strømproduktionen. Samtidig vil en vindmølle også automatisk slå fra, hvis vinden bliver for kraftig – typisk ved en vindhastighed på 25 m/sek.

Vindmøller er i øvrigt opbygget, så selve møllehuset kan drejes. Dermed kan vingernes placering i forhold til vinden justeres, så disse altid går direkte op mod vinden, hvormed det vigtige undertryk bag vingerne bliver optimal.

Årlig produktion af elektricitet

For at kunne vurdere, hvor meget strøm en vindmølle kan producere på årsbasis benytter vindmølleproducenterne en effektangivelse.

Den kan bruges til at spore energiselskaberne ind på, hvor meget strøm en enkelt vindmølle kan forventes at kunne levere på et år.

Effekten og ydeevnen på en vindmølle måles i MW (millioner af watt). Effektangivelsen fortæller, hvor mange MW den pågældende vindmølle kan producere pr. time. Har en vindmølle en effektangivelse på 3MW vil den således kunne dette på én time.